เปิดให้ทำบัตรอนุญาต เข้า-ออก มช. รอบใหม่(2559 – 2561)

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(อ่านประกาศฉบับเต็ม) เปิดให้ทำบัตรอนุญาต เข้า-ออก มช. รอบใหม่(2559 – 2561) ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป โดยสามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มได้ตามประเภท ดังต่อไปนี้

1. แบบฟอร์มคำขอสำหรับนักศึกษา (ดาวน์โหลดที่นี่)

2. แบบฟอร์มคำขอสำหรับบุคลากร (ดาวน์โหลดที่นี่)

3. แบบฟอร์มคำขอสำหรับบุคคลภายนอก (ดาวน์โหลดที่นี่)

4. แบบฟอร์มคำขอสำหรับรถของส่วนงานภายใน (ดาวน์โหลดที่นี่)

ติดต่อสอบถามได้ที่:
งานรักษาความปลอดภัย
ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดระเบียบการใช้รถในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศปร.)
โทร. 0-5394-1190-1