เปิดทำบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออกมหาวิทยาลัย ปี 2559-2561 รอบที่ 3

มิถุนายน 15, 2017

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดให้ทำบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2559-2561 รอบที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 – 29 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. – 15.00 น. ในวันราชการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร2/2559 (อัตราค่าทำบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บุคคลภายนอก และค่าทำบัตรอนุญาตกรณีชำรุดสูญหาย) (ประกาศฉบับเต็ม)

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบคำขอได้แต่ละประเภท ดังนี้

1. แบบคำขอสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ดาวน์โหลดที่นี่)

2. แบบคำขอสำหรับบุคลากรและข้าราชการบำนสญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ดาวน์โหลดที่นี่)

3. แบบคำขอสำหรับบุคคลภายนอก (ดาวน์โหลดที่นี่)

4. แบบคำขอสำหรับรถราชการของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ดาวน์โหลดที่นี่)

ติดต่อสอบถามได้ที่:
งานรักษาความปลอดภัย
ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดระเบียบการใช้รถในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศปร.)
โทร. 0-5394-1190-1

No comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น